Lõppenud aastal registreeriti Harju maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel Harku vallas 135 lapse sünd, mis on 12 võrra vähem kui 2015 aastal, mil registreeriti 147 lapse sünd. Ehk siis sündide arv vähenes 8%.

Samal ajal kogu Harjumaal registreeriti kokku 1776 lapse sünd, mis on 96 võrra rohkem kui 2015. aastal, mil registreeriti 1680 lapse sünd. See teeb ligi 6% kasvu Harjumaal.

Möödunud aastal sündis Harjumaal poisse 921 (kelledest 69 ehk 7,5% sündisid Harku vallas) ja tüdrukuid 855 (kelledest 66 ehk 7,7% sündis Harku vallas).

Kaksikuid sündis Harjumaal 27 paari, neist 1 paar Harku vallas.

Pere esimesi lapsi oli Harjumaal eelmisel aastal 599 (Harku vallas 44 ehk 7,3%), teisi 729 (Harku vallas 61 ehk 8,4%), kolmandaid 356 (Harku vallas 25 ehk 7%), neljandaid 68 (Harku vallas 5 ehk 7,4%), viiendaid 16, kuuendaid kuus ja seitsmendaid lapsi kaks.

Surmakandeid registreeriti eelmisel aastal Harjumaal kokku 1117, mis on seitsme võrra vähem kui 2015. aastal, mil registreeriti neid 1124. Harku vallas registreeriti 2016 aastal 39 surmakannet ja 42 surmakannet aastal 2015.

Rene Mitt

View all posts

Add comment